Condicions generals de contractació

1.- IDENTIFICACIÓ DEL PRESTADOR DEL SERVEI I EL DESTINATARI DEL SERVEI:

·      Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona (també com a COACB) amb NIF Q0873007 I i domicili social en C. Casp, 130 08013 Barcelona és el  prestador del servei. 

·      El servei prestat està adreçat a professionals persones físiques majors de 18 anys o a persones jurídiques.

·     El prestador pot modificar les condicions de contractació (CGC) en qualsevol moment sense que afecti als serveis ja adquirits prèviament a la seva modificació. Si el canvi és substancial es comunicará al client /usuari i publicant-lo al web.

·      Es vincula l'acceptació de les CGC  a l'acceptació de la política de protecció de dades que es pot consultar en el següent enllaç: https://www.comercial-jobs.com/ca_CA/rgpd

·       El client tindrà disponibles les CGC al peu de pàgina de la web de contractació de serveis i al peu de pàgina com a arxiu adjunt del primer correu electrònic de confirmació del servei.

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE.

L'objecte de la prestació de servei consisteix en la publicació de l'oferta de feina a la plataforma Comercial-Jobs.com. Les CGC es perfecciona amb l'enviament de l'oferta per part del client a través del formulari de publicar una oferta. És obligació del client el lliurament de la informació sol·licitada en el formulari o per correu electrònic a ofertas@comercial-jobs.com si fos necessari, com a condició per a la seva perfecció.

3.- DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS I EL SEU ABAST.

El servei es facturarà en la seva totalitat i s'ha d'ingressar al 100% abans de comunicar per part del COACB les credencials d'accés al client per accedir a la plataforma online de prestació de servei.

Descripció del servei:

La prestació del servei de publicació d'una oferta de feina al portal.

La prestació del servei consistirà en:

1. Donar-se d'alta gratuïta al portal 

2. Publicar l'oferta

3. Rebre i seleccionar candidatures

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el servei, sempre ens podrà contactar a través del nostre “Canal de consultes - Contacte” de la plataforma web o a través del compte de correu electrònic habilitat per a la prestació del servei.

4.- PROCÉS  DE REGISTRE: CONFIRMACIÓ I VALIDACIÓ

A continuació s'indiquen els diferents tràmits o passos que han de seguir per a què el client faci la seva comanda i celebrar el contracte: 

Pas 1:  El client ha d'identificar-se donant-se d'alta gratuïta al portal

Pas 2 : Seleccioni el tipus de servei que desitja: com a candidat/a o com a empresa

Pas 3: Registre en cada formulari per poder accedir o bé a les ofertes i poder inscriure's a elles o bé a l'àrea privada per poder publicar la seva oferta de feina.

Pas 4 : Empleni el formulari amb les seves dades i accepti les condicions del servei (que són les presents condicions generals de contractació).

Pas 5: Una vegada es verifiqui que ha realitzat el registre i pagament (si és oferta de feina) correctament rebrà un correu electrònic i activació del servei.

5.- PREUS I IMPOSTOS.

Els preus aplicables a cada tipus de servei són els indicats a la botiga de la pàgina web en la data de la comanda. Els preus estan expressats en euros (€) i inclouen l'IVA (Impost sobre el Valor Afegit) que correspongui a cada servei aplicable a Espanya en la finalització de la comanda en el moment de la seva acceptació.   

6.- FORMES DE PAGAMENT I PROCÉS DE CONFIRMACIÓ.

El mètode de pagament és per transferència bancària o TPV. 

7.- CONDICIONS DE LLIURAMENT O INICI DE PRESTACIÓ DE SERVEI.

Fins que no es confirmi el pagament i es validi l'oferta no es publicarà a la plataforma.

8.- CANCEL·LACIÓ I DESISTIMENT.

La cancel·lació del servei es pot sol·licitar si vol donar-se de baixa del registre de la plataforma.

Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari tindrà dret a DESISTIR del contracte durant un període màxim de 14 dies naturals sense necessitat d'indicar el motiu i sense incórrer en cap cost, excepte els previstos a l'art. 107.2 i 108 del RD1/2007, de 16 de novembre, pel que s'aprova el text referit a la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. 

Aquest dret de desistiment no és aplIcable en el moment que s'utilitzin les claus per a l'accés al contingut digital o es tingui accés al contingut que permeti, per tant, la seva reproducció.

L'usuari podrà notificar a dpd@coacb.com  la reclamació de desistir. 

9.- PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES.

Per a qualsevol cosa que consideri comunicar sobre la prestació del servei, pot presentar les seves reclamacions a coacb@coacb.com. Pot disposar més informació a la plataforma de resolució de disputes (ODR) que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.- SUPÒSITS D'EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT.

COACB  no es fa responsable del mal ús que realitzi el client de les seves credencials d'accés a la plataforma (no està permès compartir les credencials d'accés o la documentació del servei amb persones alienes al propi client), sobre l'ús incorrecte dels nostres serveis (com per exemple, l'explotació comercial dels seus continguts) i de la plataforma online o qualsevol ús dels nostres serveis que no compleixi amb les condicions generals de contractació acceptades pel client.

11.- SERVEI DE SUPORT I ATENCIÓ AL CLIENT.

Pot sol·licitar informació relativa sobre assistència tècnica dels serveis o relacionada als serveis postventa així com aclarir dubtes o incidències amb els serveis, enviant un correu electrònic a coacb@coacb.com

12.- POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES.

La nostra política de protecció de dades la pot consultar a: https://www.comercial-jobs.com/es_ES/rgpd

13.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL.

El client no obté cap llicència ni autorització per a la utilització de la informació o contingut generat per la prestació del servei ni sobre cap dret relacionat amb això, especialment els de propietat intel·lectual i industrial, més enllà de l'ús estrictament necessari per complir amb l'objecte d'abast del servei contractat.

L'acceptació de les condicions generals de la prestació dels nostres serveis implica el seu compromís de compliment. COACB es reserva el dret a denegar o retirar l'accés als nostres serveis en qualsevol moment en el supòsit de detectar o tenir indicis raonables de no utilitzar la informació, documentació i la resta dels seus continguts d'acord amb la seva finalitat objecte del contracte, de mode diligent, lícit i acord a les condicions generals i les bones costums.

14.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ. 

Les presents condicions generals es refeixen per la llei espanyola. Per als casos que la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre's a un fur, amdues parts, amb renúncia expressa de qualsevol altre que els pogués correspondre, es sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

Data de la darrera actualització: 21 de abril 2023