La gestió actual dels marketplaces posa en risc el model comercial català
Segons un estudi del COACB

La gestió dels marketplaces està tenint una evolució i pràctiques per part d'empreses i fabricants que està posant en risc el model comercial de proximitat, segons un estudio del COACB, en el que el 57% dels col·legiats i col·legiades assegura que l'obertura d'algun canal de marketplace en el seu sector està afectant les seves vendes. Així els sectors que més s'han vist afectats han estat el Tèxtil i els Articles per a la llar i l'oci.

Als darrers anys, el model comercial català ha viscut un canvi de tendència provocat per la irrupció d'aquest tipus de plataformes de venda online, en detriment dels comerços tradicionals. Aquesta situació es va accelerar amb l'arribada de la pandèmia de COVID-19, quan el confinament domiciliari va obligar a moltes persones a canviar els seus hàbits de compra.

De les persones enquestades que han vist afectades les seves vendes, un 24% confirma que l'obertura d'algun marketplace al seu sector li ha afectat, o reduït, les seves vendes en menys d'un 10%, un 55% apunta que entre un 10 i un 30% i el 20% afirma que ho ha fet en més del 30%. D'aquests, els sectors més afectats han estat el Tèxtil i l'Alimentació i Begudes.

Amb la qual cosa, un 75% està notant ja una afectació directa significativa en les seves vendes.

La gestió actual dels marketplaces està ocasionant que el model comercial es desvirtuï de tal manera que hi ha fàbriques que obren una botiga online on venen els seus productes al consumidor final a un preu més baix que el propi comerç. Aquest model no és viable ja que, a més de prescindir dels agents intermediaris (comercialització/ distribució), comerç i fàbrica passen a ser competidors directes, sent insostenible per al petit comerç que no pot competir amb preus de fàbrica.

El sector comercial més demandat el 2022 ha estat Articles per a la llar i oci
Segons un estudi COACB