Veure totes les ofertes Comercial sector construcció (obra civil i/o edificació)

Data Publicació: 22/03/2024
Contracte Mercantil: Contrato Mercantil
Producte/Servei: Serveis per la construcció
Marca: Urba Complet
Educació: Bachillerato/Batxillerat/COU/BUP/High school degree
Tipus de candidat: Tots
Zones de representació: CATALUNYA
Inscritos: 5

Empresa especialitzada en l'execució de partides concretes (obra civil, urbanització, sanejament, paleteria per edificació, terres tècnics, prefabricats per graons i grades, pladur, pavimentacions, i altres feines auxiliars en el món de la construcció).
Treballem per la majoria d'empreses contractistes d'obra pública de Catalunya.

Ens trobem en un moment de creixement i expansió i necessitem ampliar, l'equip comercial.
Les possibilitats de creixement i d'increment de remuneracions, per comissions sobre vendes, a curt termini, són realment interessants.
Els companys de feina conformen una plantilla molt consolidada, professionalitzada i implicada en el creixement del projecte i treballa d'acord amb el concepte que, la feina en equip, és més productiva i genera un millor ambient de treball.
El projecte està molt consolidat i la cartera de clients molt fidelitzada.
L'històric de l'empresa, i de l'equip, ha ajudat al fet que l'empresa tingui un reconegut prestigi al sector.

El contracte pot ser mercantil, multicartera o laboral a concretar a l'entrevista.