Veure totes les ofertes Agents Comercials autònoms sector jardí

Data Publicació: 20/10/2023
Contracte Mercantil: Contrato Mercantil
Producte/Servei: césped artificial decorativo y productos de decoración
Marca: VISA GARDEN
Educació: Bachillerato/Batxillerat/COU/BUP/High school degree
Tipus de candidat: Agents comercials col·legiats
Zones de representació: ALMERIA, CADIS, HUELVA, LA RIOJA, MALAGA, COMUNITAT FORAL DE NAVARRA, SEVILLA, PAIS BASC
Inscritos: 4

Es busquen agents comercials del sector jardí (gespa artificial decorativa i productes de decoració) per a les zones d'Andalusia (Sevilla, Huelva, Cadis, Màlaga, Almeria – capital i províncies) i zones del País Basc, Navarra i La Rioja. Oferim exclusivitat de la zona que ocupi i dediqui la seva activitat comercial, així com condicions a tractar de manera personalitzada per part de l'empresa.

Les seves tasques principals seran les de:
- Mantenir contacte directe i periòdic amb els clients i amb els clients potencials. Planificar les rutes de visites, preparar la documentació, fer les visites. Entendre les necessitats de cada client.
- Informar, assessorar i aconsellar el client o la clienta sobre productes i serveis disponibles. Preparar els pressupostos i informar sobre els terminis de lliurament.
- Fer la tramitació administrativa del procés de venda, emetre la comanda i transmetre la informació a la seu central.
- Realitzar el seguiment postvenda de la comanda, garantint que els compromisos adquirits a la venda (data de lliurament, quantitat, qualitat, característiques del producte, condicions de transport, cobrament, etc.) es compleixin segons el pactat.
- Atendre i resoldre, en el marc de la responsabilitat, les reclamacions presentades pels clients o les clients finals.
- Encarregar-se del manteniment de la cartera de clients mitjançant contactes periòdics, amb l'objectiu de fidelitzar-los per a pròximes compres possibles. També identificant-ne el nivell de vinculació amb l'entitat i el risc d'abandonament i, en funció d'aquests fets, decidir els canals i els esforços comercials a realitzar. Feu informes sobre l'estat de la cartera de clients.
- Reportar al seu superior immediat/a, sobre els clients captats, els contractes formalitzats i la previsió d'accions comercials a dur a terme.
- Obtenir i tractar la informació pertinent pel coneixement del mercat i del producte, realitzant les accions necessàries per conèixer les claus d'aquest mercat on actua, com, per exemple, magnitud, barreres d'entrada, clients, clients potencials, proveïdors, competència directa, competència indirecta, etc.
- Fer prospeccions i investigacions de mercat per tal d'augmentar-ne la cartera de clients.
- Assessorar els clients sobre els canvis i les incidències al mercat.
- Assessorar sobre les noves necessitats dels clients per tal de promoure millores o llançament de nous productes.