Noves cobertures en la teva quota col·legial

A partir de l'1 de gener de 2023, els col·legiats i col·legiades teniu noves cobertures incloses en la quota col·legial: Responsabilitat Civil Professional (RCP) i Servei de Consultes Mèdiques Telemàtiques.

L’assegurança de Responsabilitat Civil Professional està destinada a cobrir danys i perjudicis que, com a professional, puguis causar a terceres persones, mentre desenvolupes la teva activitat i com a conseqüència d’un error o negligència.

La cobertura de consultes mèdiques telemàtiques compta amb un xat mèdic general 24/7, dues consultes al mes per especialitats o dues consultes l’any de medicina general i programada; entre d’altres. Totes dues assegurances s’integraran automàticament amb la mateixa quota col·legial.

Aquestes cobertures se sumen a l’assegurança per accidents en exercici de la professió, que cobrirà 15.000€ per mort o invalidesa.

L’edifici COACB estarà obert també a l’agost